Gemeenteavond

Op 24 mei a.s. is er een gemeentevergadering. Dan komen ook de jaarstukken van de diaconie en de gemeente aan de orde.
Dit keer wordt er door Gerrit van den Bosch, penningmeester van het CvK, een presentatie verzorgd over de werkelijke financiële positie van de gemeente.
Daarbij komen ook keuzes voor de toekomst aan de orde. Bijvoorbeeld meer of minder pastoraat. Niet alleen uw aanwezigheid is van belang, maar ook uw visie!
De kerkenraad zal uw inbreng mee laten wegen in de definitieve besluitvorming in de kerkenraadsvergadering van juni a.s.
Na de pauze neemt de heer Slob, hoogleraar liturgie in Groningen, ons mee in de rijkdom en veelzijdigheid van de liturgie in de kerk.
De avond begint om 20.00 uur in het Kompas. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
We hopen u allen te ontmoeten.
Namens de kerkenraad, H. Pijpker

Aanvang