Wie heeft materiaal voor Kerststukjes over?

Onze jeugd gaat vrijdag 21 december kerststukjes maken. Deze worden rondgebracht in Smilde, bij gezinnen en personen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Heeft u nog lege bakjes, oase, dinerkaarsen of andere materialen over, die kunnen worden gebruikt? U kunt het inleveren in de doos die in de Verbinding staat. Heeft u groen (hulst, sparrentakken enz.) of snoeitakken over? In de Verbinding ligt een lijst waarop u kunt aangeven wat voor groen u heeft en op welk telefoonnummer u bereikbaar bent, in verband met brengen of halen. Of bel K1 leidster Mariska Pit 06-29154747
Met vriendelijke groet,

Annet Terpstra