Weekbrief 2

Beste gemeenteleden / kerkbladlezers,

Door middel van deze Weekbrief willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in onze gemeente gedurende deze tijden van het Coronavirus. Volgende week ontvangt u niet een weekbrief, maar Kerkblad Smilde nr. 8 in de brievenbus. De datum om kopij in te leveren voor het kerkblad is al verstreken, maar wilt u toch nog een bericht in het kerkblad geplaatst hebben, laat dit dan zo snel mogelijk (uiterlijk vrijdagavond) weten via e-mail: kerkbladsmilde@gmail.com.

De volgende Weekbrief verschijnt op 30 april. Via het reeds genoemde e-mailadres of tel.nr. 413294 kunt u een bericht of een bemoediging etc. laten opnemen in de Weekbrief.

Dit moet uiterlijk dinsdag 28 april a.s. aangeleverd worden.

 

Terugblik op Pasen

Ook dit jaar heeft Annie Daling een prachtig Paasstuk gemaakt: De Paastuin. Hieronder vindt u de afbeeldingen in zwart/wit van de voor- en achterkant van het stuk met de beschrijving er bij.

Hier op de website onder het kopje Nieuws is de uitleg en een foto in kleur te bekijken.

Na afloop van de ‘Paasdienst’ is het bloemstuk naar de Driemaster gebracht.

 

Luiden kerkklok

Naast de gebruikelijke tijden wordt de kerkklok van de Koepelkerk momenteel ook geluid op de woensdagavond van 19.00 tot 19.15 uur. Een inspannende klus voor de klokkenluiders Willem Bosma en Luit Trip. Ook op deze manier wil de kerk van zich laten horen in deze moeilijke en zorgelijke tijd.

                                                                                                                                                         

De eerste zondag na Pasen: voorganger ds. Wim Smit

We gaan door op de ingeslagen weg, een korte dienst die ‘Live’ tegelijk met maximaal 200 maal op een scherm gevolgd kan worden. Met vooraf-  en na afloop orgelspel en een enkel lied tussendoor.

Voor de dienst worden de volgende liederen gespeeld: NLB 215 (= Gezang 380, L.v.d.K 1973), NLB 650 (= Gezang 223) en NLB 659 (= Gezang 224). Na de schriftlezing (Handelingen 10: 37 t/m 43, wordt gespeeld NLB 653: 1, 3 en 6 (= Gezang 75: 1, 5 en 14). Na de zegen is er orgelspel met: NLB 608 (= ELB 48), NLB 839, NLB 978 (= Gezang 479).  De volgorde van spelen kan anders zijn.

 

Gebeden

*Nu de weken met coronadreiging zich aaneen rijgen bidden we voor allen die moeite hebben om de strijd vol te houden. We denken aan de mensen met een kwetsbare gezondheid, aan hen die zich eenzaam en opgesloten voelen, maar ook aan de kinderen en de werkers in het onderwijs, nu de roep om de scholen te openen groter wordt en zij voor onzekere stappen staan.

*Bidden we God om kracht en wijsheid voor allen die nu geen inkomen hebben door de crisis en buiten de regelingen van de overheid vallen. Deze bestaansonzekerheid doet veel met mensen en zet relaties en gezinnen onder grote druk. 

*Bidden we dat straks na deze tijd van crisis wij ook kansen krijgen en benutten om het eigen leven en het samenleven als wereld anders in te richten, zoals dat we minder naar onszelf en meer naar de ander kijken, zoals dat we bouwen aan een nieuwe wereld gericht op komende generaties en op de kwetsbaren in de wereld.

 

Gebroken wit

                                                                                   maar de liefde

Vandaag voelt als gebroken wit                                ach de liefde,

heel bescheiden                                                         de liefde huilt en lacht en bidt

stil en klein

                                                                                   ze danst zichzelf van hart tot hart

afstand houdt ons in de greep                                  in een warm gebroken wit

terwijl je juist dichtbij wil zijn

                                                                                   ze vult de ruimte

geen lieve kus, geen open armen                              met een glimlach

die omhelzen en verwarmen                                     die ons zoekt en vindt en raakt

                       

tranen die je niet kunt drogen                                   liefde is dat ene woord

schouders die niet troosten mogen                           dat verbindt en zachter maakt.

                                                                                               (zilverensleutels.nl)

 

Namens de kerkenraad wens ik allen een goede en hoopvolle tijd toe.

Geplaatst door Redactie weekbrief
Geplaatst op 2020-04-17
Hier kunt u reageren op dit item. Ook mag u hier een eigen item indienen. 
Alle binnenkomende berichten worden eerst beoordeeld voor het geplaatst wordt.