Weekbrief 1

Beste gemeenteleden / kerkbladlezers,
Door de maatregelen i.v.m. het Coronavirus is de Koepelkerk gesloten en is het lastig, om juist in deze onzekere periode, een goed en warm contact met gemeenteleden te onderhouden. Van de leden van de taakgroep Pastoraat kwam het idee om in de weken dat het Kerkblad niet verschijnt, een Weekbrief te maken met gemeenteberichten, maar ook met stukjes door anderen aangeleverd, gebedsintenties en ander actueel nieuws etc. Deze brief wordt bezorgd op de kerkbladadressen binnen onze gemeente Smilde en gaan naar kerkbladlezers van onze gemeente die buiten Smilde wonen.
Met dank aan de bezorgers/sters van het Kerkblad, die in de komende weken extra bezorgrondes gaan doen. Zelf zal ik als ‘redacteur’ de berichten verzamelen en de Weekbrief in elkaar zetten.
Wilt u een berichtje en/of een bemoediging in de Weekbrief plaatsen, dan kunt u dit uiterlijk a.s. dinsdag sturen naar: kerkbladsmilde@gmail.com of bellen 413294. Van deze weekbrief wordt na verspreiding ook een niet-privacy gevoelige versie op de website www.pkn-smilde.nl geplaatst.
Boukje Rietdijk

De Stille week
Vanuit de landelijke Protestantse Kerk ontvingen we een brief met daarin o.a.: ‘In deze Stille Week zien we uit naar Pasen, het feest van de opstanding van Jezus Christus, de gekruisigde. Lijden en dood is Hij niet uit de weg gegaan. Alles wat over ons geschreven staat, gaat Gij volbrengen deze laatste dagen. Hij is ons in alles gelijk geworden, onze schuld heeft Hij gedragen. Op paasmorgen vieren we dat zijn nabijheid verder reikt dan het graf. Als opgestane Heer draagt Hij de wonden van het lijden met zich mee. Hij gaat ons als de Levende voor. Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, Gij hogepriester in der eeuwigheid. Zo gaan we op weg naar Pasen. Ons wordt de lofzang in de mond gegeven, ook in de nacht.’ In de Stille Week verzorgt de landelijke Protestantse Kerk in samenwerking met de EO online vespers: op donderdag, vrijdag en zaterdag van 19.30 - 20.00 uur. Deze zijn te bekijken via eo.nl/samengeloven. Aan de vespers werken o.a. The Psalm Project en countertenor Sytse Buwalda mee.

Paasmorgen
Natuurlijk moeten we ons opnieuw beperken als gemeente die leeft uit de opstanding. Maar de nieuwe paaskaars wordt aangestoken! Legt u thuis ook een kaars vast klaar om mee het licht aan te steken? Verder zal Annie Daling een liturgisch Paasstuk maken, die na afloop van de kerkdienst wordt bezorgd in de Driemaster.
Voor de dienst worden er 10 minuten liederen gespeeld door Klaas van der Kolk om mee te zingen, t.w.:
1.U zij de glorie: 1 en 2 (Evang. Lied 132, Nieuwe Liedboek 634- dit lied wordt vanmorgen in honderden kerken ingezet!)
2. Ik zeg het allen dat Hij leeft (nieuwe LB 642 en oude LB 218: 1, 2 en 3)
3. Daar juicht een toon (Evang. Lied 122: 1 en 2).
Na de dienst kunt u/ jij meezingen:
1. Jezus leeft en ik met Hem (nieuwe LB 641, oude LB 217: 1, 2 en 4)
2. Zing voor de Heer een nieuw gezang (nieuwe LB 655, oude LB 225: 1, 3 en 5)
3. Zing nu de Heer, stem allen in (nieuwe LB 654, oude LB 169: 1, 3 en 4).

Oproep van de diaconie!
Wie heeft er nog grootletterboeken? Op de boekenmarkt zijn ze er momenteel niet, maar misschien zijn er mensen die er een paar hebben liggen en die we kunnen verspreiden. U/jullie kunnen ze brengen op Vaartweg 22 (Tryntsje Bos). We willen ze ook wel op halen.

75 jaar bevrijding
Maandag 13 april is het precies 75 jaar geleden dat Smilde bevrijd werd na de 2e WO. Toen een feest, maar ook een hele ommekeer. Want er waren verschrikkingen geweest, mensen hadden gevangen gezeten en anderen hadden het leven gelaten. Zodat men kon roepen: nooit meer oorlog! Komende dagen kunnen wij nog niet uitbundig feesten, hopelijk kunnen we dat later dunnetjes overdoen.
Maar maandag kan er wel een vlag uitgestoken worden. Elke dag kunnen we wel dankbaar beseffen dat wij al in geen 75 jaar oorlog hebben gehad in ons land. Elke dag kunnen we wel bedenken: wat moeten wij er voor doen om die vrijheid te beleven, voor onszelf en om het de ander te gunnen? Ook in en na deze bizarre tijd waarin onze fysieke vrijheid beknot wordt, maar toch niet onze vrijheid van meningsuiting, geloof en leven in een vrij land?

JEUGD - PAASCHALLENGE 2020 andere stijl
Wanneer: Zaterdag 11 april Tijd: 19.30 – 21.00 uur Waar: Thuis
De Paaschallenge zoals we die eerst gepland hadden gaat niet door, máár JOP heeft gewerkt aan een leuke digitale versie en die zouden we graag met jullie doen. Vanuit huis zijn alle opdrachten te doen. Het spel bestaat uit een doe, denk, knip, ren, bouw, rol, liefdes- en gelukspel in 8 rondes.
Je kunt het spelen met 2 personen, je broer, zus, vader of moeder, òf met je hele gezin. Er zal een whatsapp-groep aangemaakt worden en via een streamingdienst ontvang je de uitleg van ons en zijn we toch nog verbonden met elkaar. Tussen de spellen door word je op de hoogte gehouden van de scores. Zo houden we de spanning erin!
In de Paaschallenge leer je dat Jezus de problemen niet wegneemt (hij haalt de oorzaak van de angst niet weg), maar hij geeft je een geschenk om er mee om te gaan. Je krijgt in de nieuwe wereld van Jezus: vrede, vergeving, hoop, naastenliefde. Aan het einde van het spel blijkt dat Jezus geen volmaakte wereld, geeft, maar een wereld vol met zijn ‘manier van leven.’ Dus met vrede, ondanks haat, met vertrouwen ondanks angst, etc. Zo zie je maar dat sommige thema’s van alle tijden zijn!
Geef je op en doe mee, opgave graag zo spoedig mogelijk (tot en met vrijdag 10 april)
Via e-mail of mobiel: Marjan Hof, gertmarjan@home.nl 06-46206377
Marjoke van de Merwe, m.j.h.vandemerwe@gmail.com 06-13144397 
Verdere mededelingen en uitleg volgen na opgave. Zeker nu, omdat niet iedereen zo vaak naar de winkel gaat, is het wel handig om alvast circa 100 paaseitjes aan te schaffen om het spel te kunnen spelen.
We hopen natuurlijk op veel opgaves om in deze bizarre tijd toch een verbinding te zoeken met elkaar en op een leuke manier met elkaar bezig te zijn.

Berichten uit de gemeente
We willen als gemeente met elkaar meeleven en zeker ook met hen die grote (gezondheids-) zorgen hebben of anderszins. In een volgende Weekbrief hopen we berichten op te nemen, maar op dit moment van schrijven weten we niemand te noemen. Een goed teken? Er zijn mensen uit onze kring die wachten op een opname of moeten aanvaarden dat de krachten afnemen. Sterkte gewenst.

Wij bidden:
*Uw liefde is sterker dan de dood, goede God. Waar wij denken dat geen weg meer begaanbaar is, opent U voor ons nieuwe wegen. Wij ontsteken een licht en bidden voor mensen die bang zijn om de bedreiging van hun leven, voor mensen die vrezen ziek te worden, voor mensen die ziek zijn voor wie op sterven liggen, voor oudere mensen en kleine kinderen die niet goed kunnen begrijpen waarom de wereld op slot moet, afgesloten voor bekende handen.
*God, wij bidden voor wie bang is voor wat komen gaat. Drijf onze angsten uit, geef moed en bescherming. En Heer, laat ons bidden niet alleen bij woorden blijven.
*Heer, wij bidden voor wie op allerlei wijze getroffen is. We bidden voor de mensen die zonder middelen en inkomen raken, voor zzp’ers en de midden- en kleinbedrijven. Voor wie moet werken en zich zorgen maakt of het wel veilig is. En danken dat er toch mensen opstaan voor een ander en aan het werk gaan zoals in de gezondheidszorg, de ouderenzorg en in de strijd tegen het virus.


De Kerkenraad wenst een ieder een goede gezondheid en een troostvolle en gezegende Paastijd toe!

Geplaatst door Redactie weekbrief
Geplaatst op 2020-04-09
Hier kunt u reageren op dit item. Ook mag u hier een eigen item indienen. 
Alle binnenkomende berichten worden eerst beoordeeld voor het geplaatst wordt.