Collectebonnen

Binnen onze kerk kunt u gebruik maken van collectebonnen. Deze kunt u tijdens de kerkdienst in de collectezak doen of bij een verjaardag in het verjaardagsbusje.
De collectebonnen worden verkocht per vel van 20 stuks. Er zijn vellen van: € 0,50, € 0,75 of € 1,00 (resp. € 10,00, € 15,00 of € 20,00)

Aanvragen van collectebonnen:

  1. Maak het juiste bedrag over op IBANnummer: NL 82 RABO 0359 8014 55  ten name van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Smilde met vermelding van het aantal collectebonnen van de waarde die je wilt.
    Bijvoorbeeld: u wilt 2 vellen van € 0,75 en 3 vellen van € 1,- ontvangen. U maakt dan € 90,00 over o.v.v. 2 x 0,75 en 3 x 1,-.
  2. Na de betaling kunt u de bonnen afhalen bij het Kerkelijk Bureau. Het bureau is elke woensdagochtend geopend tussen 9.30 en 10.30 uur. Mocht u op dit tijdstip niet kunnen, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau voor een ander tijdstip