EXTRA BRIEF 7 oktober 2020

Beste gemeenteleden,
Tot onze grote teleurstelling zijn onverwacht de landelijke maatregelen betreffende de openstelling van de kerken in oktober aangescherpt. Zo mogen wij niet meer max. 100, maar 30 bezoekers in de Koepelkerk toelaten. Bovendien mag er in de kerk niet meer worden gezongen. Op zo’n moment kun je wel uit je vel of hoog en laag springen, maar het is beter om onze ‘veerkracht’ anders te gebruiken. Bovendien willen we allemaal graag het coronavirus kwijt, maar tot op heden het virus ons nog niet. Integendeel.
Zoals u misschien gezien heeft, was er afgelopen week in Smilde een extra vel in de Smildeger Neiskrant toegevoegd over alles wat er rond en in de Koepelkerk momenteel gebeurt. Helaas is er in het eerste stuk een regel weggevallen met daarin o.a. de mededeling dat alles wat op het inlegvel vermeld staat, onder voorbehoud is. Niet wetend dat na het drukken van het blad onze gemeente afgelopen maandag geconfronteerd werd met de beperkende maatregelen. Naast de maatregel voor het aantal bezoekers is er in oktober wel oppas op aanvraag, maar geen kindernevendienst. Wel liggen er in de kerk kleurplaten en kleurpotloden. Voor Tiener- en 16+kerk geldt: volg de eigen groepsapp. Verder blijven alle andere maatregelen, genoemd in ons gebruiksplan, van kracht. Dus als u graag een kerkdienst wilt bezoeken, moet u zich via de bekende kanalen, genoemd in het kerkblad, melden. Bij teveel aanmeldingen kan het zijn dat u naar een volgende dienst wordt doorgeschoven.
Gelukkig is er een alternatief om de dienst via internet te volgen.
A.s. zondag was het de bedoeling om een aangepaste Heilig Avondmaalsviering in de kerk te houden. Er is nu besloten om deze viering niet te laten doorgaan. Dit jaar staat er op 1e Adventszondag nog een avondmaal dienst gepland, in de hoop dat de uitbreiding van het virus gaat afnemen en er mogelijk daardoor ook weer een verruiming van het aantal bezoekers heeft plaatsgevonden,

Ds. Marco Batenburg, preses van de Generale synode, stuurde een bemoedigend woord naar alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters,

De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden - ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is. Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen.
Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn.
Langs allerlei wegen houden we contact. Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties. In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest.
Om zijn leiding bidden wij
Kom, Schepper Geest, ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Houd ons vast, in Jezus’ Naam.
Met deze woorden en bede in ons hart, wil de kerkenraad u hartelijk groeten.

Geplaatst door M. Braam
Geplaatst op 2020-10-10
Hier kunt u reageren op dit item. Ook mag u hier een eigen item indienen. 
Alle binnenkomende berichten worden eerst beoordeeld voor het geplaatst wordt.