Weekbrief 8

Beste gemeenteleden / kerkbladlezers,

Zoals het er nu uitziet gaat het lukken om op zondag 5 juli weer met maximaal 100 personen te gaan kerken. Hiervoor is door de kerkenraad een ‘commissie gebruiksplan kerkgebouw’ aangesteld. Deze commissie is druk bezig om een gebruiksplan op te stellen volgens het protocol van de PKN en de richtlijnen van het RIVM.  Er is met gebruikmaking van o.a. een plattegrond bekeken hoe de ruimte in de Koepelkerk is te gebruiken om 100 mensen op 1,5 meter een plaats te geven.   En…  dat is mogelijk.

 

Gebruiksregels

Om aan het protocol PKN en daarbij het gebruiksplan te voldoen zijn er een aantal gebruiksregels waar wij ons aan dienen te houden.  De belangrijkste regels zijn inmiddels bij iedereen bekend:  houd 1,5 meter afstand, was regelmatig je handen, en blijf bij gezondheidsklachten thuis. 

 

Ondanks dat iedereen welkom is betekent het helaas dat men niet spontaan naar de kerk kan komen, maar dat men zich moet aanmelden.  Dit is overigens uiterst eenvoudig, en wij hopen dat veel mensen dit doen. 

Hoe gaat nu de aanmelding? Er wordt een speciaal e-mailadres aangemaakt waar tot uiterlijk vrijdag 18.00 uur men zich kan aanmelden en aangeven met hoeveel personen men komt.

Liever bellen? Dat kan alleen op de vrijdag van 12 tot 14 uur. E-mailadres en telefoonnummer worden nog bekend gemaakt. Op de zaterdag voorafgaande aan de betreffende zondag ontvangt men een bevestiging terug.

 

Zondags vanaf 9.00 uur is alleen de deur van de Verbinding open.  In de Verbinding staan tafels met daarop een ontsmettingsmiddel. De gastvrouw/gastheer helpt samen met de koster, dienstdoende diaken, kerkrentmeester en collectant (coördinatoren) iedereen verder.  Omdat tussen de zitplaatsen 1,5 meter ruimte moet zijn is het niet mogelijk om zelf een zitplaats in de kerk te kiezen. De coördinatoren wijzen u uw zitplaats aan. Kerkgangers uit één huishouden mogen wel bij elkaar zitten.

 

In de bank van de ‘technici’ is een plexiglasscherm geplaatst en zo kan, al zitten zij daar vlak naast elkaar, ook de beamer weer gebruikt worden. Hierdoor kunnen zij in de kerk via de geluidsinstallatie muziek en zang laten horen, want zingen in de kerk blijft helaas voorlopig niet toegestaan.

 

Na afloop van de dienst worden alle 4 uitgangen gebruikt. Omdat ook tijdens de dienst de collectezakken niet gebruikt mogen worden staan er bij iedere uitgang 3 collectebussen, t.w. voor diaconie, kerkrentmeesters en voor rente-aflossing. Ook bij de keuze welke dichtstbijzijnde uitgang men moet gebruiken wordt men geholpen. Houd bij binnenkomst en verlaten van de kerk 1,5 meter afstand.

Verder is het de bedoeling om de kerk en de Verbinding direct na de dienst te verlaten en niet binnen te blijven praten. Buiten kan men elkaar op gepaste afstand ontmoeten. Ook is er geen garderobeplek in de kerk. Maar er is in de banken nu ruimte genoeg om eventueel een jas neer te leggen.

 

Omdat ook de ‘vakantietijd’ aanbreekt, is het de bedoeling om pas na 1 september te starten met kindernevendienst, jeugdkerk etc. Wel is er vanaf 5 juli weer oppasdienst in de ‘Lindetuin’. De kinderen worden alleen nu niet tijdens de dienst in de kerk gebracht. Aanmelding voor de oppas kan, zoals het gebruikelijk was,  via het telefoonnummer genoemd in het kerkblad.

 

 

 

Al deze genoemde maatregelen zijn onder voorbehoud, omdat we ook niet weten hoe en of het virus weer opvlamt  en/of er van overheidswege nieuwe of veranderde maatregelen komen. Maar zoals het er nu uitziet kunnen we van start en mogen alle (dienst)roosters weer ‘uit de kast’ gehaald worden.

De kerkdiensten zullen voorlopig anders zijn dan we gewend waren. Maar we zijn dankbaar dat we desondanks elkaar weer mogen ontmoeten en de eredienst kunnen vieren.

 

 

 

Live kijkers

Meeuwes Braam heeft een opsomming gemaakt van de aantallen van verbindingen die live waren ingelogd tijdens de kerkdiensten in de afgelopen tijd. Er is maximaal de mogelijkheid voor 200 computers om live met de Koepelkerk verbonden te zijn. Dit aantal was vorig jaar al van 15 naar 200 verhoogd. Voor de coronatijd kwamen er tijdens de reguliere kerkdiensten op de zondag ruim 20 live verbindingen tot stand. Tijdens de coronatijd in maart (vanaf de 15e) gemiddeld 71, in april 80 en in mei steeg dat door naar 86. Let wel: het aantal verbindingen zegt natuurlijk niets over het aantal kijkers.

Maar het is een mooie constatering dat er een stijgende lijn in zit. Bovendien wordt ook door zeer veel mensen van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de kerkdienst op een later tijdstip terug te kijken.

Het kwam goed uit dat het uitzenden van onze kerkdiensten via internet al een tijd mogelijk was. Daar kon tijdens de coronatijd direct gebruik van worden gemaakt om op afstand toch nog enigszins contact te kunnen hebben met onze kerkelijke gemeente. En zo konden ook enkele uitvaartdiensten op deze wijze gevolgd worden.

Dit alles met dank aan onze ‘techneuten’ voor het tot stand brengen van de verbindingen!

 

Prijsuitreiking kleurwedstrijd Koepelkerk in Kindcentrum de Schutkampen

 

Begin januari deden kinderen van Christelijk Kindcentrum De Schutkampen mee aan een kleurwedstrijd van PKN Smilde. Ze ontvingen een kleurplaat van de Koepelkerk. Wij wilden met deze wedstrijd de Koepelkerk in de spotlights zetten, tijdens de actie Kerkbalans. Het resultaat was geweldig! De kerk was zoals u misschien nog weet enkele weken prachtig versierd. Per groep (1 tot en met 8) zijn de winnaars gekozen. Vanwege het coronavirus zijn de prijzen deze week uitgedeeld in het Kindcentrum. De uitnodiging voor een korte rondleiding in de Koepelkerk en beklimming van de toren houden alle deelnemers nog te goed. 

 

                                                               Vaderdag

 

 

Moederdag & Vaderdag shirts | I Love Papa - Baby bio-rompertje met ...

    Ik dank de Heer voor

    de vader die Hij mij gaf.

    Ik ben gezegend.

    Ik eer mijn vader en Hem

    voor hun dagelijkse liefde

 

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Boukje Rietdijk

Geplaatst door Redactie weekbrief
Geplaatst op 2020-06-18
Hier kunt u reageren op dit item. Ook mag u hier een eigen item indienen. 
Alle binnenkomende berichten worden eerst beoordeeld voor het geplaatst wordt.