Weekbrief 7

Beste gemeenteleden / kerkbladlezers,

Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, kwam bij iedereen plotseling het dagelijks leven geheel of gedeeltelijk stil te vallen. Met inachtneming van diverse maatregelen moeten er nu andere keuzes worden gemaakt om de meest kwetsbaren te beschermen en om de zorg zoveel mogelijk te ontlasten.

Het betekende ook dat in maart de Koepelkerk per direct gesloten werd en het kerkelijk- en pastoraatswerk op een laag pitje kwamen te staan. Zoals het er nu uit ziet mogen na 1 juli maximaal 100 personen tijdens de kerkdiensten in de kerk weer aanwezig zijn. Maar het virus is onberekenbaar. Plotseling kan het ergens weer opvlammen, dus blijft voorzichtigheid geboden en kunnen de maatregelen zo weer veranderen.

Ook weten we nog niet wanneer na 1 juli de Koepelkerk weer wordt opengesteld. Er moet namelijk eerst een ‘gebruiksplan’ worden opgesteld, waarin de uitwerking staat van de richtlijnen voor de erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, die door de PKN zijn aangereikt. Een commissie, bestaande uit leden van alle taakgroepen met daarbij de koster, gaan hiermee zo snel mogelijk aan de slag, zodat de kerkenraad daarna een besluit kan nemen en het gebruiksplan kan vaststellen.

Met inachtneming van de algemene maatregelen van de overheid, zoals o.a. het anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot het hetzelfde huishouden behoren en niet komen als men ziek of verkouden is, willen we het liefst  de kerk openstellen voor iedereen. Maar net zoals overal elders kan men momenteel niet spontaan naar de kerk gaan en moet men zich vooraf eerst aangemeld hebben.

Ook mag er niet gezongen worden in de kerk.

Dit zijn allemaal zaken die ons allen tegenstaan en verdrietig stemmen.

In het gebruiksplan moet o.a. staan hoe het gebouw gebruikt gaat worden, hoe de routing in en rond de kerk is, hoe mensen hun plek krijgen toegewezen, hoe de hygiëne wordt geregeld etc.

Maar ook de vragen op welke wijze de kerkenraad de sacramenten van doop en avondmaal praktisch kan en wil invullen, het collecteren,  de oppas, kindernevendienst, jeugdkerk etc.  moeten beschreven worden.

Het zal duidelijk zijn dat om alles goed en duidelijk op papier te zetten, dit wel wat hoofdbrekens, overleg en tijd kost. Zo wordt achter de schermen hard aan het gebruiksplan gewerkt om zo snel mogelijk na

1 juli de kerk weer open te kunnen stellen.

 

De afgelopen week is nu echt officieel de vlag uitgegaan bij een heel stel examenkandidaten.

Dit jaar was het een vreemde examentijd zonder een echt examen en dat gaf daarom op een andere manier ook weer een stuk onzekerheid.  We willen Dennis, Myrthe, Lisa, Bente, Hanna, Jesse en Liana en hun familie feliciteren met het behalen van hun diploma. Nu kan er een volgende stap worden gezet richting een vervolgstudie of werk en wensen we hen ook daarbij veel succes.

 

Beroepingscommissie

Binnenkort start de beroepingscommissie met een training van de PKN door Tineke Klei.

In twee bijeenkomsten gaat het onder andere over:

  • taken en taakverdeling
  • werving en selectie
  • het 'horen'
  • gesprekken met kandidaten 

Verder zorgt zij, indien nodig, voor ev. coaching tijdens het beroepingsproces.

 

Bij de dienst van komende zondag

Zondag 14 juni staat centraal het uitzenden door Jezus van leerlingen: wat kunnen ze, wat moeten ze, hoe houden ze het vol (Matt 9- 10) ?

Je zult maar zieken genezen, mensen doen opstaan, armen weer hoop geven…  In de dienst zullen enkele kinderen van de club ook een reactie geven op de vraag: wat kun / moet je doen voor Jezus?

Voor en na de dienst is er orgelspel met bekende liederen, ook om thuis mee te zingen, zoals: Neem mijn leven, laat het Heer.

 

Ter afsluiting van deze weekbrief een gedicht ter bemoediging:

 

Nieuw leven

 

Het voorjaar gaat wél door.

De vogels fluiten blij in koor

de belofte van nieuw leven.

 

Het virus heeft geen vat

op de natuur en weet je, dát

stilt mijn angst en beven.

 

Luister naar het lied

dat de schepping biedt

vierentwintig-zeven

 

Kijk niet teveel omlaag.

God belooft: Ik draag,

leef met je hoofd geheven.

 

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Boukje Rietdijk

Geplaatst door Redactie weekbrief
Geplaatst op 2020-06-12
Hier kunt u reageren op dit item. Ook mag u hier een eigen item indienen. 
Alle binnenkomende berichten worden eerst beoordeeld voor het geplaatst wordt.