Weekbrief 6

Beste gemeenteleden / kerkbladlezers,
Allereerst een terugblik op de Hemelvaartsdienst. Het was een heel bijzondere uitzending met ook nog de verrassing dat Ella Jaarsma-Vellekoop met het zingen van het lied ‘God kent jou’ versterking kreeg van Silvijn Oortman, Jiska en Patrick Vochteloo en Emma en Maaike Boerma. Daarna lieten Hendri Boerma en Thijmen Oortman samen ook nog een duif door de kerk ‘vliegen’. Bovendien was er nog de extra medewerking van Miranda, Herma en Debora met een gedicht en gebeden.
Toch was wel het hoogtepunt op deze Hemelvaartsdag de bijdrage van Zandprinses Rosa van der Vijver, die speciaal voor deze dienst in de Koepelkerk met haar betoverende handen beeldend Hemelvaart tot uitdrukking bracht. Met bijbelteksten, uitgesproken door haar vader, de zandtovenaar Gert van der Vijver en met aan het eind op de achtergrond het lied ’Heer we kijken omhoog’ werd het een prachtig geheel.
Mocht u dit alles gemist hebben of het nog eens willen bekijken, dan kunt u op deze website bij Kerkdienst terugkijken , deze speciale dienst vinden.

Flexotel bij ‘t Beurtschip
Voor de bewoners van ’t Beurtschip en hun familie zijn we erg blij dat er op de parkeerplaats, vlak voor de ingang van ’t Beurtschip een flexotel is geplaatst. Dat is een bezoekcabine met in het midden een scheidingswand van plexiglas. Zo kan men elkaar veilig zien en verstaan in deze unit en is het heel fijn dat er op deze manier weer ‘echt’ contact mogelijk is. Met een intekenlijst waarop dag en tijd van het bezoek kan worden ingevuld, wil ’t Beurtschip voorkomen dat mensen fysiek met elkaar in aanraking komen. Dit ook door het gebruiken van een aparte ingang voor de bezoekers.
Er is vanuit de kerk contact opgenomen met Icare met de vraag of het ook mogelijk was dat een predikant, kerkelijk werker en /of ouderling gebruik kunnen maken van het flexotel. Het is verheugend dat die mogelijkheid door Icare wordt geboden voor bewoners van ’t Beurtschip, die lid zijn van onze kerkelijke gemeente. Dus wilt u graag een keer in gesprek met Gerrold Olde, Gerrit Vennik, ouderling of wijkdame, dan moet u even bellen met Tryntsje Bos, tel. 414521. Zij zorgt dan dat de vraag bij de juiste persoon komt, die ook de afspraak gaat regelen.

Helaas is deze mogelijkheid niet beschikbaar voor de bewoners van de Driemaster. Volgens de huidige maatregel van het kabinet mag tot 15 juli één vaste bezoeker per bewoner in een verpleeghuis (als het coronavrij) op visite komen. Daar is momenteel landelijk veel onrust over en wordt er van diverse kanten op aangedrongen om deze regel wat sneller te versoepelen. Het zou fijn zijn als daar binnenkort meer duidelijkheid over komt en een verruiming van de regeling misschien mogelijk is, wat tot minder vereenzaming zal leiden. Voorlopig kunnen we alleen nog op afstand met alle bewoners meeleven en wensen hen heel veel sterkte en … houdt de moed er in.

Pinksteren 31 mei
Kom, Schepper Geest daal tot ons neer, houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt, met hemelse barmhartigheid.
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt.
Verlos ons als de vijand woedt, geef Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt.

Jeugd
Voor de kids die nu niet naar de Kindernevendienst kunnen gaan is het misschien leuk om eens het filmpje te bekijken op: https://youtu.be/6LaUt3EzgMQ waarin het Pinksterverhaal met LEGO wordt naverteld.

Laat ze vliegen
In de Bijbel wordt de Heilige Geest ook wel weergeven als duif. Daarom een oproep om zelf een geweldig vliegtuigje te vouwen als ‘duif’.   Hoe die te maken:
Op https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/pinksterchallenge  kun je A4 downloaden met vleugels aanklikken. Print dit blad met duivenveren dubbelzijdig uit. Lees verder onder 6. #wind en klik Vouw een vliegtuig aan (Tip: Zet bij de video de ondertiteling aan in het Nederlands!) Daar kun je zien hoe diverse vliegtuigjes te vouwen zijn. Maak er een leuke foto van en mail die dan naar: kerkbladsmilde@gmail.com. Misschien is er in een volgende Weekbrief ruimte om een paar foto’s te plaatsen, maar in ieder geval om op de website van de kerk te kunnen zetten.

Geloofsbelijdenis

Wij geloven dat God op aarde aanwezig is
in de heilige Geest, Gods adem,
die ons helpt en troost,
ons wijsheid schenkt,
ons inspireert te worden wie wij zijn
en voor de ander hulp en troost te zijn,
de kennis die wij hebben met hen te delen,

die ons inblaast hoe de aarde te beheren,
van haar schoonheid te genieten,
van het leven,
en bij tegenslag troost
tot wij weer kunnen zien,
zodat ons leven komt tot zijn en zin
en dank- en loflied wordt voor God,
de Geest van God, Gods adem,
die levenslust en vreugde schenkt.

Namens de kerkenraad wens ik iedereen gezegende Pinksterdagen,   
Boukje Rietdijk

Geplaatst door Redactie weekbrief
Geplaatst op 2020-05-29
Hier kunt u reageren op dit item. Ook mag u hier een eigen item indienen. 
Alle binnenkomende berichten worden eerst beoordeeld voor het geplaatst wordt.