Weekbrief 5

Beste gemeenteleden / kerkbladlezers,

Om in deze Coronatijd samen gemeente te zijn is heel erg lastig. Het liefst zouden we alle deuren van de Koepelkerk wagenwijd openzetten om iedereen te ontvangen. Maar niet alleen voor de eredienst, maar ook voor alle andere activiteiten zijn we gebonden aan allerlei protocollen, opgesteld door de landelijke Protestantse kerk en de richtlijnen van de Rijksoverheid. Zo hebben we bijvoorbeeld als kerkenraad wel via een beeldverbinding kunnen ‘vergaderen’, maar ook dat blijft een ‘afstandelijk’ overleg. Momenteel lijkt het er op dat de maatregelen binnenkort iets verruimd worden, maar ook dat kan zo weer veranderen als het virus weer de kop opsteekt. Zo mogen met inachtneming van de basisregels en volgens een gebruiksplan kerkelijke activiteiten weer doorgang vinden, vanaf 1 juni tot max. 30 deelnemers en na 1 juli tot 100 deelnemers. Maar ook deze verruiming betekent nog niet dat we de kerk voor iedereen kunnen openstellen. Het college van kerkrentmeesters is nu bezig om een gebruiksplan op te stellen met maatregelen, hoe nu verder te gaan. Daarna wordt dit plan aan de kerkenraad voorgelegd om hierover een beslissing te nemen. In dit plan moet bijvoorbeeld staan hoe het kerkgebouw gebruikt gaat worden, welke personen wel of niet de kerkelijke activiteiten mogen bezoeken en hoe je kerkgangers gaat uitnodigen om niet het maximaal aantal te overschrijden. Alles bij elkaar is dat nog een hele lastige puzzel. Verder blijft het nog erg onzeker wanneer we weer groen licht kunnen krijgen om samen de kerkdiensten in een zaal in het Beurtschip via beeld te kunnen volgen. Daarvoor zijn we afhankelijk van Welzijnswerk Midden-Drenthe, die over de openstelling en gebruik van het Beurtschip beslist.

Gelukkig wordt er ondanks de afstand warm met elkaar meegeleefd. Dit blijkt uit de reacties van Gemeenteleden die dit ervaren.

Hemelvaartsdag, een speciale uitzending!

Met de medewerking van zandprinses Rosa van der Vijver met een door haar op maat gemaakte bijdrage aan de kerkdienst en met zang van Ella Jaarsma-Vellekoop wordt het donderdag een bijzondere uitzending vanuit de Koepelkerk. Bent u niet in de gelegenheid deze dienst op Hemelvaartsdag ‘live’ te volgen (pkn-smilde.nl), weet dan dat het nog een aantal weken mogelijk is deze dienst terug te kijken. Ook is in de dienst het volgende lied 'God kent jou vanaf het begin' te horen (door jongeren voor jong en oud gezongen en is te vinden op https://youtu.be/oJUGKeS1hHc).

Refrein: (2x) God kent jou vanaf het begin - helemaal van buiten en van binnenin - Hij kent al je vreugde en al je verdriet, -want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet En weet je wat zo mooi is - bij Jezus voel je je vrij - om helemaal jezelf te zijn - want Hij houdt van jou, - ja Hij houdt van jou, - ja Hij houdt van jou en mij

Refrein: (1x) - God kent jou vanaf het begin - helemaal van buiten en van binnenin - Hij kent al je vreugde en al je verdriet, - want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

Zondag 24 mei - oproep

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet als vanouds ‘zondag weeskinderen’ en is het een roepen en bidden om de Geest. Of zoals de apostel het uitroept in Rom. 8: Help ons in onze zwakheid: wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God zullen zeggen. Een oproep: wie gebedsintenties voor komende zondag (en volgende week ook voor pinksterzondag 31 mei) wil aanreiken, graag deze sturen naar dsgolde@gmail.com of tel. 213253.

Bidden in coronatijd (aangeleverd door G.O.)

* Heer, nu we iets meer mogen en kunnen, blijft uiterste voorzichtigheid geboden. Voor sommige mensen een slopende race omdat veel van wat hun leven kleurde afwezig is en zomaar de grauwheid toeslaat. Voor anderen daalt de gewoonheid van de anderhalve meter samenleving langzaam in. Maar God, we willen elkaar zien, knuffelen, een hand geven, samen zingen uit volle borst en dat zit er voorlopig nog niet echt in – geef wijsheid, geduld en uwe liefde. En wijs ons de wegen die we wel kunnen gaan en waarmee we elkaar wel kunnen bereiken. * God, angst verspreidt zich sneller dan een virus, grenzen zijn gesloten en mensen raken geïsoleerd. En we begrijpen de maatregelen en pogingen om de veiligheid te garanderen en we weten dat U kwam naar de aarde om te genezen, waar angst en wantrouwen zich verspreiden, waar hopeloosheid en eenzaamheid wordt gevoeld, waar mensen ontheemd zijn en zonder helper. En daarom bidden we, ziende dat er in de wereld miljoenen mensen slachtoffer zijn of dreigen te worden van armoede en honger als gevolg de crisis: geef ons de moed om ziekte en dood onder ogen te zien en nooit op te geven, maar geef ook dat we ons verbonden weten met al die mensen, vaak ver weg maar soms ook heel dichtbij, die echt geen leven en geen toekomst hebben door de huidige situatie.

Goed om te weten

In deze tijd kan er door de kerkrentmeesters en diakenen niet met de collectezak in de kerk worden rondgegaan. Om toch een bijdrage te geven om het kerkenwerk ‘normaal’ doorgang te laten vinden kan dit op de volgende manieren:
NL 82 RABO 0359 8014 55 t.n.v. Coll. van kerkrentmeesters Smilde
NL 08 RABO 0359 8005 56 t.n.v. Diaconie v.d. Prot. gem. te Smilde
Liever anoniem iets geven: dat is mogelijk door collectebonnen of geld in een envelop met daarop aangegeven waarvoor de bijdrage is te deponeren in de grijze brievenbus naast de ingang van het kerkelijk bureau (de vroegere kosterswoning). Trouwens het is gelijk een aanrader om eens door of langs de keurig verzorgde liturgische tuin te lopen en te bewonderen. Van vrijdag 22 mei t/m dinsdag 9 juni is Gerrit Vennik vanwege vakantie afwezig, maar zal Gerrold Olde de wijk Noord waarnemen.

Na hemelvaart

De Heer is opgestaan
Hij neemt ons bij de hand
Vertelt ons van zijn liefde
en van het toekomstig land

Wij reizen door de tijden
Het oog op hem gericht
Zijn weg van dood en lijden
geeft ons een nieuw gezicht

Wij gaan met Hem op weg
Hij is ons voorgegaan
Zijn laatste stap heeft Hij gezet
De wolken hebben het verstaan.

Zie nu de verrezen Heer
wordt aan ons oog ontnomen
Zijn zegen daalde op ons neer
Eens zal Hij weer tot ons komen

Wij gaan op weg
de toekomst tegemoet
Zijn zegen heeft Hij ons gezegd
blijft ons nabij in voor- en tegenspoed.

 

Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende tijd toe, Boukje Rietdijk

Geplaatst door Redactie weekbrief
Geplaatst op 2020-05-21
Hier kunt u reageren op dit item. Ook mag u hier een eigen item indienen. 
Alle binnenkomende berichten worden eerst beoordeeld voor het geplaatst wordt.