Weekbrief 3

Beste gemeenteleden / kerkbladlezers,

De maatregelen rond het coronavirus treffen ons allemaal. Door samen zorg voor elkaar te dragen en toch goed afstand te houden willen we ook als gemeente zo goed als mogelijk blijven functioneren.

Maar om in de afgelopen week ‘afstandelijk’ te blijven, wanneer er in een paar dagen tijd een aantal mensen in onze omgeving komen te overlijden, is wel heel erg verdrietig en ingrijpend.

Helaas is door een ongeval in Hoogersmilde iemand verongelukt, en overleden er drie gemeenteleden, die nauw betrokken waren bij Koepelkerk.

Ondanks de afstand mogen alle nabestaanden zich gedragen weten dat er een warme gemeente om hen heen staat en dat er voor hen om Gods kracht en troost wordt gebeden.

De in memoriams zullen in het volgende kerkblad geplaatst worden.

Wegens ruimtegebrek in het laatste kerkblad konden een tweetal berichten met een terugblik op Pasen, niet geplaatst worden: Een  Paaslied in Coronatijd  (Melodie: De ware kerk des Heren - lied 968. Ontvangen van een gemeentelid, omdat het haar zo had geraakt. Gehoord op youtu.be/NpUWxZdGk3k )

 

Dit is een vreemde Pasen

zo anders dan voorheen.

We bidden afgezonderd

we zingen thuis alleen

met iedereen op afstand

ook wie de dienst nu leidt.

Een lege kerk, een beeldscherm

wij vieren ver verspreid.

 

Geen zingende gemeente

geen hartverwarmend koor.

Hoe dringt dan nu de vreugde

van Pasen tot ons door?

Geef elk, aan huis gebonden,

toch de genade om

uw opstanding  te vieren:

elk huis een heiligdom.

 

Niet van een kerk vol mensen

straalt nu de blijdschap af,

maar van het nieuws van vrouwen

die zien het lege graf;

van leerlingen die twijfelend

naar Galilea gaan,

vol vreugde Hem herkennen:

de Heer is opgestaan.

 

Wij danken U met Pasen,

als kerk, hoe ook verspreid

en toch uw ene lichaam,

U dienend wijd en zijd.

Door thuis of bij een ziekbed

te zorgen voor elkaar

wordt hier het nieuws van Pasen

ook in ons leven waar.

 

JEUGD - Paaschallenge

Zaterdagavond 11 april hebben we meegedaan aan de Paaschallenge. Deze editie van de paaschallenge was online in verband met de corona. Er deden 10 teams mee uit onze gemeente. We communiceerden met videobellen en whatsapp. Een nieuwe en leuke manier om zo toch contact te hebben en het spel te spelen. Aan de hand van het paasverhaal kregen we verschillende opdrachten. We moesten een mummie van wc-rollen maken, een troon maken van boeken zo hoog mogelijk en het oplossen van rebussen.

In totaal waren er 8 opdrachten. Als laatste opdracht moest je een paasgroet brengen in de vorm van paaseitjes voor de deur van je buren, natuurlijk wel op anderhalve meter afstand.

Het was een hele gezellige avond en we vonden het contact met elkaar erg leuk! Fijn om elkaar weer even te zien. Marjoke en Marjan bedankt voor organiseren van deze leuke avond

Groetjes, Marjon en Tristan Boers

 

Gevolgen door het coronavirus

De maatregelen die door de regering zijn opgelegd n.a.v. het coronavirus hebben ook gevolgen voor het Verjaardag fonds, voor de door de Koepelkerkcommissie te organiseren activiteiten en voor de Voedselbank.

De medewerkers van het verjaardag fonds kunnen nu helaas niet op uw/jouw verjaardag langs komen voor een felicitatie en voor een bijdrage in het verjaardag busje. Zo gauw het mogelijk is zal dit stukje gemeentewerk weer worden opgepakt.

Voor de leden van de Koepelkerkcommissie is het momenteel onmogelijk om gebruikte goederen en/of boeken in ontvangst te nemen op de eerste zaterdag van de maand.

Verder is de 55e Drentse Fiets4daagse door de organisatie naar volgend jaar verschoven, omdat er tot september geen evenementen mogen worden georganiseerd. Dit betekent dat ook de Zomermarkt in juli geen doorgang kan vinden. Achteraf is de commissie blij dat de Boekenmarkt  op 15 februari jl. met zo’n mooie opbrengst nog net voor het uitbreken van het virus kon worden gehouden.

 

Ook de mogelijkheid om in de kerk goederen in te leveren voor de Voedselbank is nu niet mogelijk. Momenteel voorziet de Voedselbank Hart van Drenthe wekelijks ca. 450 huishoudens in de gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo van voedselpakketten. Met meer dan 130 enthousiaste vrijwilligers zet de Voedselbank zich in voor mensen, die zelf onvoldoende geld hebben om eten te kopen. In Smilde kunnen klanten in het buurthuis Aventurijn aan de Elzenlaan wekelijks hun pakket ophalen. Om in deze coronatijd een goede voortgang van de uitgave van goederen vol te kunnen houden zijn donaties meer dan van harte welkom. Via www.voedselbankhvd.nl kunt u een bijdrage doneren. Deze dringende oproep wordt door de diaconie van harte ondersteund.

 

Bij de dienst

Op zondag 3 mei houden we zoals de afgelopen tijd een korte dienst, met liederen vooraf rond het thema: Ik ben de goede Herder (Joh. 10). Zingt u mee als de organist inzet? En ook na de zegen wordt de organist gevraagd liederen te spelen over vrijheid en toekomst, zoals: Wat de toekomst brengen moge.

Tegelijk: hoe kun je ‘gewoon’ spreken over (geloof) vertrouwen in deze dagen of over goedheid en vrijheid? Ook als we daarbij 4 en 5 mei betrekken. Misschien moeten we eerst naar onszelf kijken en des te meer de Herder roepen: waarom, waartoe? help!

 

Een stukje uit het ‘Lied om vrijheid’ van Huub Oosterhuis:

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nu angstig zijn
wij zaaiden bronnen uit in de woestijn,
wij oogstten zeeën zonder te vervaren.

Wij tussen moed en wanhoop. Waarom weten
wij wel wat leven is maar leven niet?
Soms gaan wij op de vleugels van een lied
en durven onze zwaartekracht vergeten
.

 

Op 4 en 5 mei staan we thuis samen stil bij 75 jaar vrijheid. In tegenstelling tot andere jaren wordt nu gevraagd om op 4 mei de gehele dag de vlag half stok te hangen i.p.v. vanaf 18.00 uur.  Ook op 5 mei wordt gevraagd de vlag hoog in top uit te steken om 75 jaar vrijheid te vieren. Want vrijheid verbindt!

 

Berichten, bemoedigingen etc. voor de volgende weekbrief zijn van harte welkom en kunnen uiterlijk dinsdag 5 mei worden aangeleverd via kerkbladsmilde@gmail.com of via tel. 413294.

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Boukje Rietdijk

Geplaatst door M. Braam
Geplaatst op 2020-05-01
Hier kunt u reageren op dit item. Ook mag u hier een eigen item indienen. 
Alle binnenkomende berichten worden eerst beoordeeld voor het geplaatst wordt.