Koffiedinken

Op 1 juli geen koffiedrinken na de dienst zoals gewoonlijk de eerste zondag van de maand.
Dit is verschoven naar 8 juli, na de intrededienst van ds. Olde.
De tijdsaanduiding is een indicatie.

Aanvang