Nieuws

Het programma is als volgt:

Zaterdagavond is er een barbecue voor jong en oud. Dit begint om 18.00 uur. Aansluitend is er een 'spooktocht'.

Zondagmorgen is er een ontbijt voor jong en oud, deze begint om 8.30 uur. Daarna wordt de kerkdienst gehouden.
Na de dienst is er koffiedrinken in Het Kompas met iets lekkers erbij. Dit is gemaakt door gemeenteleden en natuurlijk mag u ook zelf iets meenemen.

Kom allen!
Voor de barbecue kunt u zich opgeven via het formulier in het kerkblad of stuur een mail naar a.blankensteijn@planet.nl

Het afgelopen jaar hebben we met elkaar twee boeken besproken en dit jaar willen we het bij 1 boek houden maar daar drie avonden aan besteden.  Het is het boek:”Reisgenoten, 4 vrouwen op zoek naar God” van Sharon Garlough Brown.

Vier vrouwen met een verschillende achtergrond ontmoeten elkaar in een retraitecentrum, waar ze op zoek gaan naar God en vernieuwing in hun leven. Het is goed om op een ontspannen manier naar aanleiding van een verhaal het geloofsgesprek met elkaar te voeren en elkaar te steunen.

 

De eerste avond zal woensdag 11 oktober zijn.