Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Ds. W. Smit K. v.d. Kolk H. Pijpker Witte Donderdag - Viering Heilig Avondmaal
Ds. A.P. Donker-Kremer K. v.d. Kolk C. v.d. Berg Goede Vrijdag
Ds. A. Hekman K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch Stille Zaterdag
Ds. A.P. Donker-Kremer K. v.d. Kolk G.J.A.Bosma/G. Vervaat-ten Cate Pasen
Ds. J. Moerman-Scabo K. v.d. Kolk E.H. de Jonge
Ds. L. v.d. Veer W. Stalman H. Pijpker
Ds. A.P. Donker-Kremer N. Meilof Mw. A. Terpstra
Ds. L. v.d. Veer F. Veldkamp C. v.d. Berg
Ds. B. Altena K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch Viering Heilig Avondmaal
Ds. A.P. Donker-Kremer K. v.d. Kolk G.J.A.Bosma/G. Vervaat-ten Cate Hemelvaart
Ds. W. Smit K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra
Ds. A. Hekman K. v.d. Kolk C. v.d. Berg Pinksteren
Ds. A.P. Donker-Kremer N. Meilof G. v.d. Bosch Gezinsdienst
Ds. A.P. Donker-Kremer K. v.d. Kolk E.H. de Jonge Bevestiging ambtsdragers
Ds. S. Bijl K. v.d. Kolk
Ds. A.P. Donker-Kremer W. Stalman
Ds. J. Eerbeek N. Meilof
Ds. A. Hekman
Ds. G. Olde W. Stalman Intrededienst Ds. G. Olde
Ds. A.P. Donker-Kremer
Ds. S. Bijl N. Meilof
Ds. J. Verwaal